Svařování polypropylenu horkým vzduchem

Polypropylen svařujeme horkým vzduchem na stroji umožňujícím svařit díly široké až 50 cm. Délka svaru může být až 90 cm. Svařování horkým vzduchem je velmi produktivní, svar je téměř neviditelný a velmi čistý. Vzhledem k tomu, že není nutné používat žádné přídavné materiály (lepidla aj.) je tento typ spojování PP ekologický.
Lze svařovat PP tloušťky od 0,40 mm do 0,80 mm.